Wanita, Jangan Jadi Fitnah


Oleh : Ruruh Anjar


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita.” (HR. Bukhari: 5096 dan Muslim: 2740)


Berdasarkan hadis ini ternyat wanita bisa menjadi fitnah yang besar bagi kaum lelaki. Mengapa begitu? Karena Allah memang telah menjadikan wanita sosok yang unik. Banyak lelaki yang justru "jatuh" karena wanita.

Lalu dengan kabar Rasul yang seperti ini, bagaimana harusnya kita?

Maka ini adalah ujian. Seyogyanya kita menjadi penyelamat kaum lelaki dengan perhiasan takwa. Pun kita berharap lelaki menjaga dirinya dengan takwa.

Sebagaimana firman Allah:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An Nur: 30-31)

Lalu dalam surat Al Ahzab: 59

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Bahkan Rasulullah juga menyampaikan, “Dunia itu semuanya menyenangkan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita sholehah”. (H.R. Muslim)

Oleh sebab itu bersyukurlah kita punya Islam. Islam adalah sistem yang sangat luar biasa.


Islam mengajarkan tatacara pergaulan antara lelaki dan wanita, tidak mendekati zina, bagaimana menata kehidupan suami-istri, hubungan dalam kehidupan umum, dalam kehidupan khusus, dan sebagainya

Oleh sebab itu, supaya kita tidak menjadi bagian dari fitnah kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian kita butuh ilmu. Ilmu yang akan menghantarkan kita berproses menshalihkan diri untuk meraih ridha Allah. Ridha yang didapat jika dilandaskan niat hanya karena Allah dan perbuatan yang sesuai standar syara'. 

Nah...Ngaji yuk, kita belajar. 

Sesuai sabda Rasul, 

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim" 

(HR. Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibnu Majah no. 224).


Wallahu a'lam bisshowab


Post a Comment

0 Comments