Ramadhan, Alquran, dan Kebangkitan Hakiki 


Oleh : Ruruh Anjar

Turunnya Alquran di bulan Ramadhan menjadikan Ramadhan bulan yang penuh kemuliaan. Di dalam bulan ini Allah berikan berkah yang melimpah sehingga manusia berlomba-lomba di dalam kebaikan. Menahan haus dan lapar, menahan diri dari hawa nafsu, dan mengerjakan amal shalih dilakukan dengan penuh ketaatan. Bahkan disinilah Allah memberikan gelar taqwa bagi orang-orang beriman yang Dia anggap layak.

Pada dasarnya saat seseorang berpuasa, dirinya merasa diawasi Allah sehingga mau tak mau ia berupaya untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Disinilah urgennya Ramadhan yaitu membentuk pribadi-pribadi muslim yang tangguh yang mau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi laranganNya, sehingga ini dapat menjadi aset besar kebangkitan umat.

Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam bukunya Nizhomul Islam mengatakan bahwa seseorang akan bangkit berdasarkan pemahamannya/fikrohnya. Jika fikrohnya baik maka dirinya dapat bangkit dengan baik dan sebaliknya jika fikrohnya buruk maka akan buruk pula yang terjadi. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat dapat mempengaruhi dunia, bahkan diakui membawa perubahan besar terhadap kegelapan di Eropa. Pada saat itu umat Islam berada pada sebuah kebangkitan yang hakiki yang dapat menjadikan individunya berubah dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah semata, masyarakatnya yang jahiliyah menjadi masyarakat yang kuat dengan aturan 

Post a Comment

0 Comments