Kiat Menjadi Istri Sholihah yang Dirindukan Syurga

RemajaIslamHebat.Com - Menjadi istri sholihah yang dirindukan syurga adalah impian semua muslimah.Memang ada hadits-hadits yang menyebutkan bahwa kebanyakkan penduduk neraka adalah kaum wanita.Tetapi,ada pula hadits-hadits yang mengisyaratkan adanya wanita-wanita yang dirindu syurga.Disini kami akan memaparkan beberapa kiat-kiat agar menjadi istri yang dirindukan syurga.

Adapun kiat-kiat agar istri bisa dirindu syurga sebagai berikut;

1. mengokokohkan Iman dan taqwa

Iman yang kokoh akan memudahkan kita mengikuti semua aturan Allah SWT. Wanita beriman akan selalu berusaha menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang Allah,sehingga wanita sholihah ini akan semakin bertaqwa.Dan wanita beriman yang seperti ini tempatnya adalah syurga.( lihat TQS Al mu’minun 1-11)

2.Taat pada suami  

Hadits dari Ummu Salamah ra,ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,’ wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha kepadanya,maka ia akan masuk syurga.” (HR.Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud hadits ini adalah jika seorang istri beriman itu meninggal dunia lantas ia benar-benar memperhatikan kewajibannya terhadap suaminya sampai suami ridha dengannya,maka ia dijamin masuk syurga. Bisa juga makna hadits ini adalah adanya pengampunan dosa atau Allah meridhainya.(Nuzhatul Muttaqin karya Prof,Dr.Musthofa Al bugho,hal 149)

3.Menjadi wanita yang pengasih,berprilaku baik dan selalu mencari keridhaan suami

Rasulullah Saw bersabda: Maukah kalian aku beritahukan tentang para wanita penghuni syurga ? yaitu wanita yang pengasih, banyak anak, dan  berprilaku baik.Jika ia di dzalimi( suaminya marah kepadanya) atau ia berbuat dzalim pada suaminya,ia akan berkata,” ini tanganku berada ditanganmu. Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridha padaku.”

4.Menjaga sholat lima waktu,berpuasa Ramadhan dan menjauhi zina

Hadits dari Abdurrahman bi ‘Auf, ia berkata bahwa rasulullah Saw bersabda,” Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu,juga berpuasa sebulan( di bulan Ramdhan),serta benar-benar menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya,maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini,” masuklah dalam syurga melalui pintu mana saja yang engkau sukai.”( HR Ahmad dan Ibnu Hibban)

5.Tidak menyakiti siapapun

Hadits dari Abu hurairah ra,”Ada yang bertanya pada Rasulullah Saw,”wahai Rasulullah,ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan puasa di siang harinya serta bersedekah juga, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Rasulullah menjawab tidak ada kebaikan padanya,dia termasuk penghuni neraka. Mereka bertanya lagi,”disana ada seorang wanita yang hanya sholat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju,tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun?’ Rasulullah saw menjawab,’ Dia penghuni syurga.”

Penjelasan hadits ini termasuk  tidak menyakiti hati suami, hati keluarga suami dan memandang rendah suaminya.

6.Sabar menerima penyakit

Menurut hadits Atha’ bin Abi rabbah ra, berkata: Ibnu Abbas ra pernah bercerita kepadaku,” maukah aku tunjukkan kepadamu wanita penghuni syurga ? Ada seorang wanita yang datang ke nabi SAW dan berkata,” wahai Nabi, aku menderita penyakit sejenis ayan,bila penyakit itu kumat aku tidak sadar sampai membuka auratku,berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku,’Nabi SAW berkata,bila kamu mau bersabr maka bagimu syurga,tetapi bila tidak maka aku bisa mendoakanmu kepada Allah.’Wanita tadi menjawab,’ baiklah aku bersabar, tetapi doakan agar aku tak sampai membuka aurat.’Nabi SAW pun mendoakannya.

Termasuk sabar menghadapi kesulitan,ujian dan masalah yang menerpa rumah tangganya.

7.Menyambung dan mempererat tali shilaturahim

Menyambung shilaturrahim hukumnya wajib,yaitu kepada orang tua,mertua,paman,bibi,adik,kakak, dan kerabat dekat.Sehingga tatkala memutus shilaturrahim menjadi dosa bahkan tidak masuk syurga.Seperti dalam hadits,” tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan,” ( HR.Ibnu Majah)

8.Menutup aib dan pandai menjaga lisan

Lidah tidak bertulang,sehingga kalau berbicara bisa jadi  akan melukai perasaan orang (termasuk suami) dan bahkan bisa menebar fitnah.Menurut sunnah seseorang hendaklah bisa menahan diri dari banyak bicara,sebab perkataan yang asalnya mubah sekalipun kadang bisa menyebabkan pada yang makruh dan bahkan haram. Seperti Hadits,” barangsiapa mampu menjaga apa yang ada diantara kedua rahangnya (lisannya) dan apa yang diantara pahanya (kemaluannya) dengan baik,akau berani menjamin,dia pasti masuk syurga,” (HR.Bukhari dan Muslim)

9.Melakukan amar ma’ruf nahi munkar( berdakwah)

Allah SWT berfirman: ,”Dan orang-orang yang beriman,laki-laki dan perempuan,sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.Mereka menyuruh yang ma’ruf,mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”( TQS At-Taubah:71)

Wanita yang mempunyai ilmu (walaupun sedikit) maka wajib mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya, kalau belum mempunyai ilmu agama harus mempelajari ilmu agama. Dengan bekal ilmu agama inilah, wanita bisa berdakwah,dan dengan dakwahnya banyak wanita yang akan mendapatkan petunjuk, kemuliaan dan akan dirindukan syurga.

Inilah beberapa kiat-kiat agar wanita atau istri dirindukan syurga.Semoga kita semua bagian dari wanita sholihah yang dirindukan Syurga. Aamin yaa Rabbal ‘alamin
Allahu ‘alam bish-shawab

Penulis : Sri Endah Lestari Nabiihah
(ketua dan pengasuh pengajian Mar’atush sholihah  dan pengisi tetap beberapa pengajian di Jember)

Post a Comment

0 Comments